Struktura programu

Programy v Lanovém centru Proud Harrachov mají pevně danou strukturu.

1. Icebreakers

Máme pro Vás připraveno několik stanovišť k navození příjemné atmosféry, vzájemnému seznámení a zároveň k protažení těla.

2. Areál nízkých lanových překážek

Nízké lanové překážky (individuální i týmové) jsou ve výšce do 1 metru nad zemí a slouží k bezpečnému nácviku překonávání vysokých lanových překážek.

3. Tréninková stěna

Na tréninkové stěně Vás naučíme techniku vzájemného jištění (lezec – hlavní jistič – záložní jistič). Získáte tak novou dovednost pod vedením zkušeného instruktora.

4. Areál vysokých lanových překážek

Zde na Vás čeká 8 individuálních a 5 týmových překážek. Týmové překážky jsou záměrně konstruovány tak, aby je jeden člověk nemohl zvládnout, a proto je překonává dvojice společně. Důležitou roli zde hraje spolupráce, komunikace a důvěra. Vyzkoušet si můžete např. most Indiana Jonese, Krocení koně a Jakubův žebřík

Fotogalerie